Skip to content
 

اگر بودجه تسلیحاتی صرف صلح می‌شد

بودجه نظامی جهان اگر صرف صلح می شد

بودجه تسلیحاتی جهان سالانه ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار است. یعنی ماهانه ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان در ازای هر خانواده صرف جنگ‌افزارها می‌شود. و این بجز هزینه‌های ویرانی ناشی از جنگ است. اگر این مبلغ هنگفت صرف صلح می‌شد، جهان چقدر زیباتر می‌بود؟