Skip to content

درباره

انجمن انسان‌گرایی ایران در دی‌ماه ۱۳۹۴ تأسیس شده و در بهمن‌ماه همان سال به عضویت اتحادیه بین‌المللی اومانیست درآمده است. وب‌سایت رسمی انجمن پس از یک دوره توقف از شهریورماه ۱۳۹۶ مجدداً فعال شده است. مطالب متنوع انجمن مستقل انسان‌گرایی را دنبال کنید و در صورت علاقه با آن همکاری نمایید.

با ما در تماس باشید:

ایمیل: info@humanism.ir

فیسبوک: humanism.ir@

تلگرام: humanismir@